ZARZĄD

Prezes – Michał Kucharski
Sekretarz – Karol Płokarz
Skarbnik – Halina Więcław

Członkowie:
Waldemar Jerzyk
Marcin Śrama

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący  –
Maciej Namysł
Sekretarz – Irena Duchalska
Członek:

Ryszard Bachorski