Historia OTB Lotka sięga 2009 roku. W maju tego roku z inicjatywy późniejszego prezesa spotkali się pasjonaci badmintona z Ostrowa wraz z zapalonymi rodzicami, których celem było zachęcenie dzieci do tej dyscypliny sportowej.

Podczas tego spotkania narodził się zalążek obecnie działającego Towarzystwa Sportowego propagującego tą pasjonująca i wymagająca dyscyplinę na terenie Ostrowa i w najbliższych okolicach.

W trakcie zebrania wybrano nazwę: Ostrowskie Towarzystwo Badmintona – LOTKA, zatwierdzono statut, oraz wytypowano trzyosobowy komitet założycielski w skład którego weszli; Hanna Wojtyczka, Witold Kołodziej i Adam Grzesiak. Ten ostatni został Prezesem i jednocześnie głównym trenerem nowo powstałego klubu